Inspirace je…

Violka
Květ si našel cestu mezi kameny

IN-SPIRARE lat. znamená vdechnutí, nápad, tvořivé nadšení, nával kreativity a též básnickou inspiraci.

Dech a dýchání se mnoha kulturách užívá jako metafora života, ducha či myšlenky.

Starověká představa inspirace (řecky Euthyméma) navázala na posvátné nadšení (entuziasmus) věštců, kteří při slavnostech upadali do extáze a přenesla je na básníky a umělce.

V křesťanském pojetí znamená inspirace vnuknutí, které pochází od Boha.

V běžné řeči znamená inspirace nejčastěji podnět, myšlenku či původní nebo převzatý nápad.

O autorech a věcech, které v tomto smyslu podněcují tvořivost, říkáme, že jsou inspirativní.

“ Nikdo nikdy nedosáhl velikosti bez dechu božské inspirace.“ – Cicero –